Шукайте свою Музу

Мовна нерівноправність…

  • |
  • 8 Лютого 2014

6Наша мовна проблема – це проблема мовної нерівноправности, себто несправедливости умов, за яких в Україні функціонують українська та російська мови. Адже всяка мова, щоб повнокровно розвиватися, мусить мати належну мовотворчу базу – достатньо численне середовище мовців і якомога розлогішу присутність у ріжних сферах суспільного життя. Тим часом мовотворча база української мови незрівнянно вужча від російської. Адже українська мова спирається винятково на громадян-українофонів (переважно сільське населення) і в багатьох цивілізаційно-важливих сферах присутня або частково, або й взагалі відсутня (бізнес, промисловість, наука, спорт тощо), тоді як російська мова спирається не тільки на громадян-русофонів (переважно міське населення) і абсолютно домінує в більшості цивілізаційно-важливих сферах, а ще й отримує потужну мовно-інформаційну підтримку з Росії.

Саме ця російська підтримка і створює в Україні мовну нерівноправність, надаючи російській мові величезні переваги і роблячи українську мову неконкурентною, що матеріялізується у скороченні загальної кількости українофонів і звуженні сфер вживання української мови. Таким чином унаслідок згаданої нерівноправности утискається право українців-прихильників української мови на її захист і повноцінний розвиток. Щоб виправити це, конче потрібно створити для обох мов рівні умови, себто усунути перевагу, яка наявна сьогодні по боці російської. А це означає, що мусимо або устіль перекрити мовно-інформаційну експансію Росії й тим самим ізолювати русофонів від їхнього додаткового підпертя поза Україною, або законодавчо надати українській мові такі преференції, які би нейтралізували цю російську експансію.

А як же права українців-русофонів? Чи не ущемлюватимуться їхні права, коли українській мові буде надано особливі законодавчі переваги? Тут треба знайти розумний баланс інтересів. Преференції для української мови мають бути достатньо широкими, щоб забезпечувати у повній мірі її розвиток і служити надійним її захистом і разом з тим не переходити межі, за якими починаються права русофонів на послуговування російською. Втім, в основі цього балансу має лежати розуміння, що преференції для української є не утисками російської, а лише досягненням справедливих умов, завдяки яким одна і друга мови зможуть повноцінно існувати. Адже преференції для української викликані лише одним – потребою знайти противагу мовно-інформаційній підтримці, яку мають русофони з боку Росії, і якої не мають українофони, себто зробити умови для обох мов максимально справедливими, паритетними.

 Володимир Яворський, письменник